http://pconf.org/soc/upload/soc/panels/Panel_28.jpg

قاعدتا یکی از مهم ترین دغدغه های برگزار کنندگان همایش ها،اجلاس یا فستیوال ها حفظ نظم و امنیت و آرامش مراسم آنهاست.

یکی از موارد حساس در این برنامه کنترل و برقراری نظم امنیت با حفظ آرامش و به هم زدن جو مراسم است.

مسئولین برقرار کننده نظم باید آموزش لازم را در مورد نحوه برخورد و کنترل افراد دیده باشند و با تخصص ویژه ای به این مساله بپردازند.


کنترل ورود و خروج افراد

باز و بسته نمودن مسیر های ورود و خروج به مراسم

بازرسی وسایل ورود و خروجی مراسم

و…

را به اندیشه نظم شهر بسپارید و مراسمی بدون دغدغه خاطر و با آرامش برگزار کنید.

jkmjsutc4nvivyqcfja