http://shohadayeiran.com/files/fa/news/1394/9/25/113179_843.jpg

با توجه به کثرت سوالاتی که در رابطه با حفاظت از اشخاص و هنرهای رزمی پرسیده می شود، بر آن شدیم که مقاله ای با همین موضوع را که توسط سی هینگ فتاحی ترجمه شده است، را در اینجا قرار دهیم.

محافظ شخصی به فردی گفته می شود که بصورت حرفه ای از شخصی در مقابل حملات ، آدم ربایی ، ترور ، به سرقت رفتن اطلاعات محرمانه و دیگر خطرات محافظت می کند و دوره های آموزشی مختلفی را جهت حفاظت شخصی می گذراند.

برای بعضی از افراد داشتن یک محافظ شخصی بسیار ضروری است. برای مثال افراد مشهور معمولا محافظان شخصی را استخدام می کنند تا از آنها در مقابل آدم ربایی محافظت کنند. در مکان های دیگر مانند بانک ها هم از محافظان مخصوص استفاده می شود.

در واحد های حفاظتی چند نفره ( مانند واحد های حفاظت از افراد مشهور و یا حفاظت از دواتمردان)یک یا چند محافظ در قسمت های تخصصی مشابه ذیل کار می کنند.

 • واحد ارتباطات (محافظت ارتباطات)
 • واحد مقابله با عملیات
 • واحد اطلاعات / واحد شناسایی خطراها / واحد شناسایی  میزان آسیب پذیری موقعیت و وضعیت
 • واحد ردیابی مواد شیمیایی و منفجره
 • واحد مقابله با تک تیراندازان و تفنگ داردان ویژه
 • واحد کنترل ازدحام و حفاظت

این حرفه با شغل های حفاظتی دیگر متفاوت است. شخص مهمی که شما از او محافظت می کنید کاملا به شما اعتماد می کند. هوشیاری  و درستی و فداکاری شما باید در بالاترین حد ممکن باشد و این حرفه توانایی های مهم دیگری را نیز می طلبد که عبارتند از:

 • بالاترین درجه هوشیاری در انجام وظیفه
 • بی باکی و جرات برای مبارزه
 • خبرگی در تکنیک های مبارزه ی تن به تن و استفاده از سلاح های گرم
 •  چشمانی قوی برای شناسایی افراد و حرکات مشکوک
 • توانایی انجام ۵  الی ۹ ساعت کار بی وقفه

دوره های آموزشی حفاظت شخصی اغلب آموزش پایه ی کمک های اولیه ،تکنیک های دفاع شخصی و بعضی مواقع کار با سلاح را شامل می شود.همه ی محافظان شخصی مجبور به حمل سلاح نیستند .

به افرادی که آموزش های نظامی یا هنر های رزمی دیده اند در حرفه حفاظت شخصی توجه زیادی می شود زیرا توانایی هایشان در حفاظت کارآمدتر است، اما اینکه بسیاری از سبک های رزمی ادعا می کنند می توانند اصول حفاظت از اشخاص را بطور کامل آموزش دهند؛ ادعایی کذب است.زیرا هنرهای رزمی و مهارت مبارزه تن به تن فقط یکی از مهارت هایی است که یک محافظ شخصی باید آن را فرا بگیرد و هر محافظ با توجه به واحدی که در ان فعالیت می کند باید آموزش های دیگر را فرابگیرد.

ممکن است که مجبور به گلاویز شدن و رزم تن به تن نشوید اما احتمال دارد چنین شرایطی پیش بیاید و به همین دلیل توانایی رزم تن به تن بسیار ضروری است.

چه مواردی برای یک محافظ شخصی شدن ضروری است؟

home-handyman-01داشتن شرایط فیزیکی بدنی عالی:

در افرادی که وزن بالا یا مشکلات تنفسی یا قلبی و  فشار خون و یا دیگر مشکلات بدنی را دارند و توانایی درگیری های سنگین را ندارند یا توان فیزیکی چالش انگیزی ندارند نمی توانند به این شغل بپردازند.

بینایی باید به میزان ۲۰ در ۲۰ باشد. اگر چه سن بسیار مهم نیست ولی می تواند بهتر است ۲۱ تا ۵۵ سال باشد و لیکن شرایط فیزیکی بدنی محافظان و آموزش های دیده شده و تجربه آنها از میزان سن با اهمیت تر است.

شرایط روانی نیز از عوامل مهم است. داوطلب محافظت باید در توانایی های خود به طور کامل بالغ و بسیار دقیق باشد تا بتواند به سرعت و با درستی کامل یک موقعیت را شناسایی و نسبت به آن واکنش نشان دهد.

محافظ نباید زیاد پرخاشگر باشد و یا رفتار خصمانه  داشته و یا بد اخلاق باشد و باید بتواند در موقعیت های اضطراری بخوبی واکنش نشان دهد.وجود  درجه ی بالای انجام وظیفه و فداکاری موجب یک محافظت بسیار عالی می شود.

توانایی انجام وظیفه در موقعیت های خطرناک برای یک محافظ شخصی اجباری می باشد.

محافظ ویژه باید با استعداد بوده و آموزش های کافی را فرا گرفته باشد تا بتواند از خود و شخصی که مراقبت از او را بر عهده دارد دفاع نماید.توانایی خلع سلاح و انجام تکنیک های دفاعی وی را قادر می سازد تا در موقعیت هایی که سلاح حمل نمی کند و مهاجم مسلح است یه خوبی دفاع کند و وظیفه مراقبت ازvip در مقابل مهاجم را بطور همزمان را تا رسیدن نیروهای پشتیبانی و امنیتی به عهده بگیرد. در محافظت ویژه شما باید وظایف و مسئولیت های بسیار زیادی را به انجام برسانید.لیست زیر یک جمع بندی کلی از بعضی از وظایفی که شما در محافظت باید به انجام برسانید را ارائه می کند:

 • بیدار و آگاه ماندن نسبت به تغییرات اوضاع و داشتن طرح مناسب برای ضد حمله و بدست گرفتن دوباره ی شر ایط و دوری از مکان های مشکل ساز.
 • دست های کسانی که نزدیک شخصی هستند که شما از او محافظت می کنید بالاترین خطر هستند پس شما همیشه باید آنها را زیر نظر داشته باشید و برای ضد حمله آماده باشید.
 • اگر نمی توانید دست های آنها را ببینید خطر را پیش بینی کنید.
 •  به افراد مشکوک مستقیما نگاه نکنید که این باعث می شود که شخص از خارج از محدوده ی کنترل شما حمله کند و او را قادر می سازد تا از محدوده ی حمله شما خارج شود.از ابزار های جانبی جهت زیر نظر گرفتن مظنونین استفاده کنید تا مظنون متوجه شک شما نسبت به خودش نشود.
 • هنگامی که یک موقعیت خطرناک پیش می آید شما باید به سرعت شخصی را که از او محافظت می کنید به یک مکان امن و مخفی اسکورت کنید و تا بر طرف شدن خطر در آنجا بمانید.
 • در هیچ درگیری شرکت نکنید. محافظ اصلی باید شخص محافظت شونده را به سرعت به ناحیه امن اسکورت کند و محافظ دیگری به مقابله با درگیری بپردازد.
 •    مراقب اتفاقات اطراف باشید چرا که ممکن است یک اتفاق یک صحنه سازی برای حمله به شخصی باشد که شما از او محافظت می کنید.(برای مثال : یک هیاهو در نزدیکی شما )
 •  اگر اشخاصی خواستند با کسی که شما از او محافظت می کنید ملاقات کنند، آنها را دو بار بازرسی کنید تا مطمئن شوید که قصد آسیب زدن ندارند.
 •  محافظان ویژه باید روش های ارتباط برقرار کردن شفاهی و غیر شفاهی را بدانند تا بتوانند با هم دیگر و کسی که از او محافظت می کنند ارتباط برقرار کرده و همدیگر را از شرایط با خبر سازند.
 • یک طرح ضد حمله ی از قبل آماده شده باید در همه ی شرایط  طراحی شده و شامل راه های فرار و خروج گوناگون و گزینه های مختلف باشد و در مواقع لازم برای سرکوبی مهاجمان تغییر یابد و موقعیت ها در این طرح مشخص شده باشد.
 •     استفاده از راه های اضافی جهت وارد و خارج شدن به یک موقعیت ممکن است تصادفی باشد و باید به سرعت تغییر پیدا کند.راه های فرعی باید برای همه ی افراد تیم محافظت کاملا شناخته شده باشد همچنین برای موقعیت های غیر اضطراری مانند ترافیک سنگین معلوم باشند.
 • محافظان شخصی باید به شخصی که از او محافظت می کنند آموزش هایی مقدماتی برای نجات در شرایط مختلف را بدهند.

اگر شما مهارت های حیاتی و توانایی های روانی مخصوص را برای موقعیت های اینچنین خطرناک دارید با گذراندن دوره حرفه ای آن و داشتن تخصص کافی می توانید تبدیل به یک محافظ شخصی با همه ی مزایا شده و وارد همه ی موقعیت هایی که این حرفه دارد شوید.