http://khavaran.biz/images/gur6njsz7d0vmirofiwy.jpg

نگهبانی از شهرک ها

حراست و حفاظت از شهرک های صنعتی و یا مسکونی احتیاج به وقت نظر بالایی دارد.کارکنان و ساکنین شهرک باید طبقه بندی شوند و در قسمت های مختلف دسترسی های لازم به آن ها داده شود .ورود و خروج مهمان ها کنترل شود.امنیت پایدار شهرک پوشش داده شود.

این امر در دو بخش ورودی شهرک و گشت زنی در آن خلاصه می شود.لازم است علاوه کنترل های لازم در ورود و خروج افراد با گشت زنی در محدوده شهرک امنیتی با ثبات را در آن ایجاد نمود تا ساکنین آن بتوانند با خیالی آسوده و آرام در آن تردد نمایند.مشاوره حراست از شهرک خود را از ما بگیرید.