پیشگیری وضعی(Conditional Prevention)

پیشگیری وضعی را «اقدام پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندد» تعریف کرده‌اند و هدف آن اتخاذ ترتیبی است که بهای ارتکاب عمل مجرمانه را برای مرتکب بیش از سود حاصل از آن گرداند.(۱)

پیشگیری یا جلوگیری کردن، به معنای پیشدستی کردن، پیشی گرفتن و به جلوی چیزی رفتن و هم به معنی آگاه کردن، خبر چیزی را رساندن و هشداردادن است و در جرم شناسی، کاربرد فنون مختلف به منظور جلوگیری از وقوع بزهکاری است. (۲)

پیشگیری از جرم با دیدگاه جامع، یکی از شاخه‌های جرم شناسی کاربردی است و عبارت است از تعیین مؤثرترین وسایل و راه حل‌ها برای تأمین پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی در مقیاس جامعه یا جمعیتی محدودتر مانند یک شهر یا محل، بدون توسل به وسایل ارعاب کیفری. هر عملی که باعث کاهش بزهکاری، خشونت، نا امنی، از طریق مشخص کردن و حل کردن عوامل ایجاد کننده این مشکلات به روش علمی شود، پیشگیری از جرم نامیده می‌شود. (۳)

پیشگیری دارای انواعی است: ۱- پیشگیری کیفری؛ ۲- پیشگیری غیرکیفری.

پیشگیری غیرکیفری، به دو نوع پیشگیری اجتماعی و وضعی تقسیم­بندی می‌شود:

نخستین تعریف پیشگیری وضعی، توسط کلارک صورت گرفته است. در این تعریف، پیشگیری وضعی عبارت است از: « اقدامات معطوف به اشکال بسیار خاص جرم که متضمن مدیریت، طراحی یا دست کاری محیط به­ طور مستقیم، نظام­ مند و دائمی به منظور کاستن از فرصت­ های جرم است. به طوری که توسط اکثریت مجرمان ادراک و فهم شود»(۴). «نایجل ساوت» نیز آن را متکی بر اداره، طراحی و کنترل محیط­ فیزیکی می ­داند که فرصت­های ارتکاب جرم را کاهش یا خطر پیگرد متهم را درصورت مؤثر واقع نشدن بازدارندگی، افزایش می ­دهد (۵).

پیشگیری وضعی بر دو محور استقرار است:

الف- مجرم، با فرصت‌هایی که در رفتار قربانیان جرم ایجاد می‌شود، به اندیشه ارتکاب جرم می‌افتد.

ب- از آنجا که مجرم فردی حسابگر است، می‌‌توان از طریق شیوه‌های فنی، از ارتکاب جرم جلوگیری کرد.

پیشگیری وضعی ناظر به محدودکردن فرصت‌های ارتکاب جرم است که باید با رعایت حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی مردم، به اجرا گذاشته شود، تا جنبه شهروند مدار به خود بگیرد.

این نوع پیشگیری (وضعی یا موقعیت مدار) به عنوان راهکار جدید پیش­گیرنده از بزهکاری و جانشین گونه‌های متعارف پیشگیری از جرم، در اواخر دهه ۱۹۷۰ توسط رونالد کلارک و همکارانش مطرح و نظریه ­پردازی شده است.(۶)

در برنامه ­های پیش­گیری وضعی، ابتدا موقعیت ­های دارای خطر بزهکاری و آماج ­های بالقوه شناسایی می ­شوند. پس از آن با اتخاذ فنونی سعی می­شود تا از به فعلیت درآمدن این وضعیت بالقوه جلوگیری شود (۷). هدف این است که بهای عمل مجرمانه بیش از سود حاصل از آن شود (۸)تا براساس اصل حسابگری، افزایش هزینه­ ها و پایین آمدن سودها، از جذابیت رفتارهای کیفری کاسته و فرد را از ارتکاب جرم منصرف نماید.

پیش­گیری وضعی، بر موقعیت، وضعیت و فرصت تکیه دارد و از طریق حذف موقعیت­های دارای خطر جرم، از آن جلوگیری می­ کند. به این منظور، از طریق اقدامات غیر کیفری در شرایط محیطی(موقعیت)و فردی (افراد مستعد بزه­دیدگی)، دخالت کرده و با اصلاح و تغییر آن، فرصت ارتکاب جرم را از مجرم گرفته و بر تصمیم ارتکاب جرم تأثیر می ­گذارد (۹). این پیشگیری در پی متعالی کردن جامعه و نهادهای آن نیست، بلکه با کاهش دامنۀ بزهکاری درصدد ایجاد امنیت است (۱۰).

ارجاعات

۱-   معظمی، شهلا. پیشگیری جرم شناختی. فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد(حقوقی)، سال اول، شماره اول، ۱۳۸۶٫

۲-   نجفی ابرندآبادی، علی حسین. میزگرد پلیس محلی.تهران: ماهنامه امنیت،وزارت کشور؛۱۳۷۹

۳-    کی نیا، مهدی. مبانی جرم شناسی.تهران: انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۷۰

۴-   پروین، ستار. پیشگیری از جرم با تأکید بر پیشگیری اجتماعی از جرم. فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، سال سوم، شماره یک، ۱۳۸۰، صص۱۵۲-۱۳۷

۵-   صفاری، علی. مبانی نظری پیشگیری وضعی از وقوع جرم. مجلۀ تحقیقات حقوقی: دانشگاه شهید بهشتی. شماره۳۳و۳۴، ۱۳۸۰، ص ۲۸۳

۶-  نجفی ­ابرندآبادی، علی­حسین وحسین هاشم­بیکی. دانشنامه جرم شناسی. چاپ دوم، تهران: کتابخانه گنج دانش، ۱۳۹۰، ص۱۵۵-۱۵۶

۷-   ابراهیمی، شهرام. رویکردهای موسع و مضیق پیشگیری و آثار آن. آموزه­های حقوقی: دانشگاه علوم اسلامی رضوی. شماره ۱۲،۱۳۸۸، ص۴۲

۸- Kensal Hazel. Understanding the Community Management of High Risk Offenders. Berkshire: Open University press; First Published: 2003. p.126.

۹-     خانعلی­ پور واجارگاه، سکینه. پیشگیری فنی از جرم. تهران: نشر میزان، ۱۳۹۰، ص ۱۰

۱۰- McLaughlin Eugene. John Muncie. The Sage Dictionary of Criminology. Sage Publications. 2001. P.263

گروه های مهاجر(Groups Immigrant)

مهاجر در لغت به معنی  کسی است که از موطن خود به جایی دیگر نقل مکان کرده باشد.

مهاجرت یکی از پدیده های مهم جمعیت شناختی و یکی از جنبه های تحلیل جمعیت است. پدیده ای که به نقل و انتقال سکونتی انسان از مکانی به مکان دیگر مربوط می شود. مهاجرت و جابجایی مکانی انسان ها، به عنوان موضوعی پایدار در رشته های گوناگون علوم انسانی و اجتماعی توجه پژوهشگران را به خود معطوف داشته است. پویایی رابطه انسان ها با مکان در قلب پدیده مهاجرت قرار دارد (۱).

مهاجرت به‌طور ضمنی به اقامت درازمدت اطلاق می‌شود، از این رو جهانگردان(توریست­ها)و بازدیدکنندگان موقتی و کوتاه مدت به‌عنوان مهاجر شناخته نمی‌شوند؛ اما با وجود این، مهاجرت فصلی کارگران و نیروی کار(به‌طور نمونه برای مدت کمتر از یک سال) اغلب به‌عنوان شکلی از مهاجرت به ­حساب می‌آید (۲).

مهاجرت بر اساس متغیرهای مختلف، گونه­های متنوعی دارد: مانند مهاجرت بر اساس انگیزه­ها، مبدأ و مقصد مهاجران، وسعت مهاجرت و مواردی از این قبیل. بر همین اساس، برخی مهاجرت­ها مانند مهاجرت­های غیرقانونی و پناهندگی­ ها(به عنوان نوعی از مهاجرت خارجی با رویکرد سیاسی) اساساً با انواع مسایل اجتماعی مانند تنش‌های اجتماعی، درگیری ها، ترس و دلهره، بروز آسیب­ ها و جرایم همراه است .این نوع مهاجرت­ها می­ تواند به عنوان یکی از حوزه های فعالیت پلیس مدنظر قرار گیرد (۳).

از نظر تحقیقات اکادمیک، موضوع مهاجرت با تحقیقات اولیه مدرسه شیکاگو بر روی الگوهای سکونت مهاجران، یکپارچگی اجتماعی ارتباطات، بازگشت مهاجران و مسایلی نظیر آن، مورد توجه محافل علمی قرار گرفت (۴).

در واقع باید مهاجرت را به عنوان عامل اساسی تقویت کننده مسایل و معضلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع در حال توسعه دانست و باید به عنوان نیرویی مطالعه شود که موجب تشدید مسایل جدی کشورها شده که خود ناشی از عدم تعادل های اقتصادی، اجتماعی و ساختی بین مناطق شهری و روستایی است (۵).

بعضی از محققین خصوصیات اصلی مهاجرین را به سه دسته کلی تقسیم کرده اند:

۱- خصوصیات جمعیتی: مهاجرین شهری در کشورهای جهان سوم، اکثراً مردان و زنان جوان ۱۵ تا۳۰ سال هستند.

۲- خصوصیات آموزشی: بین سطوح تحصیلی وکسب مهارت وآموزش ومیل به مهاجرت افراد رابطه مستقیمی وجود دارد.

۳- خصوصیات اقتصادی: اکثریت مهاجرین از قشر فقیر هستند .امروزه میزان دارایی مهاجرین مناطق روستایی اهمیت یافته است چرا که افرادی که منابع مالی بیشتری دارند، می‌توانند مدت بیشتری را در شهر زندگی کنند و در جستجوی شغل باشند (۶).

در گذشته اکثر مطالعات در خصوص نقش و تأثیر مهاجرت بر روی سرمایه فیزیکی و مسایلی چون بازتوزیع درآمد، بازتوزیع نیروی کار و سرمایه انسانی و مهارت هایی که ذخیره ملی محسوب می شدند، صورت می گرفت (۷). اما از دهه ۱۹۶۰ به بعد، با وسیع تر شدن مقیاس مهاجرت و افزایش در تنوع و گوناگونی الگوهای آن، مفهوم مهاجرت بسیار پیچیده شد و دیگر دیدگاه های اقتصادی به تنهایی برای درک و تحلیل آن کافی نبود (۸). لذا مهاجرت از نظر سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در رابطه با مسایلی نظیر ثبات سیاسی، ایدوئولوژی های تلفیق مهاجرین (جذب و ترکیب و یکسان سازی)، خشونت های ناشی از احساسات بیگانه ستیزی، هویت فرهنگی، فقدان یکپارچگی، تضادها و نزاع های قومی- نژادی و …، مورد بررسی قرار گرفت. تمامی این عوامل با تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم بر روی امنیت ملی کشورها، تحلیل مفهوم مهاجرت را به سمت دیدگاه های امنیتی سوق دادند (۹).

برخی از، مهاجران غیرقانونی، مرتکب جرایم اجتماعی زیادی از جمله قاچاق مواد مخدر، تجاوز جنسی، شرارت های خیابانی و … می گردند. حتی بسیاری از این مهاجران، به قصد کار مهاجرت نمی کنند؛ بلکه مجرمانی هستند که برای فرار از مجازات، از کشور خود گریخته اند. شبکه های تبهکاری بزرگی در دنیا وجود دارند که از مهاجرانی که با جوامع­شان وفق نمی یابند، استفاده می کنند. مشهورترین نمونه این شبکه ها در قرن ۲۰ میلادی، مافیای ایتالیاست که شبکه تشکیلاتی خود را با بکارگیری عده وسیعی از مهاجران بنا نهاده و پلیس را در این زمینه با چالشی جدی مواجه ساخته است(۱۰).

کلید واژه ها

 گروه های مهاجر، پلیس، مهاجرت، یکپارچگی، امنیت ملی، شبکه های تبهکاری، جرایم، مسایل اجتماعی.

ارجاعات

  1. سجادپور، سید محمد کاظم. چارچوبی مفهومی و عملیاتی در مدیریت مهاجرت بین المللی«مورد ایران». تهران: تحقیقات جغرافیایی، شماره ۷۸؛۱۳۸۴٫ ص ۶۴٫
  2. صالح، طیب.فصل مهاجرت به شمال. ترجمه مهدی غبرائی پوینده. تهران؛۱۳۹۱٫ ص ۵۶٫
  3. زنجانی، حبیب‌الله. مهاجرت. تهران: سمت؛۱۳۸۱٫ ص ۴۵٫
  4. Waters K L. Immigration. International encyclopedia of human geography,2009. p. 298
  5. محسنی، رضا­ علی. جامعه شناسی مسایل و آسیب های اجتماعی.موسسه فرهنگی انتشاراتی گرگان؛۱۳۸۷٫ ص ۱۶۳٫
  6. علایی نسب، محمد.مقایسه ویژگی­های اقتصادی،اجتماعی وجمعیتی مهاجرین و افراد بومی. تهران: دانشگاه تهران؛۱۳۸۵٫ ص ۳۶٫
  7. Ben- Gad Michael. The economic effects of immigration: a dynamic Analysis, Journal of economic dynamics& control , 28;2008.p 183
  8. Ghoucrri Nazli. Migration and security: some key linkages. Journal of international affairs, vol. 56. 2002. p 83
  9. زرقانی، سیدهادی و موسوی، سیده زهرا. مهاجرت های بین المللی و امنیت ملی. فصلنامه مطالعات راهبردی. سال شانزدهم، شماره اول؛۱۳۹۲٫ ص ۱۶٫
  10. کاپور، دوش و جانف مک هال. تبهکاری و مهاجرت؛۱۳۸۶٫ ص ۴٫

نظم عمومی(Public order)

 به نظمی گفته می شود که از طریق قوانین و مقررات برای برقراری آرامش و امنیت در حوزه عمومی و در سطح کلان کشور برقرار می شود (۱).

ارائه تعریف کاملی از نظم عمومی بسیار دشوار است. اما به طور کلی نظم عمومی عبارت است از مجموعه تاسیسات حقوقی و قوانین وابسته به حسن جریان لازم امور مربوط به اداره کشور و یا راجع به صیانت امنیت و اخلاق در روابط مردم که اراده افراد جامعه در خلاف جهت آنها بلا اثر باشد. بنابراین نظم عمومی به طور آشکار با منافع و مصالح جامعه مرتبط بوده و طبیعت آن به گونه ­ای است که همه افراد باید آن را محترم شمرده و تجاوز به آن غیرممکن باشد (۲).

در برخی از آثار، نظم عمومی را مترادف با قواعد امری می­دانند که افراد نمی­توانند به وسیله قراردادهای خصوصی، آن قواعد را نقض کنند و مخالفت با نظم عمومی را چیزی جز نقض مقررات امری نمی دانند ( ۳).

در واقع از این دیدگاه، نظم عمومی در حقوق داخلی معنای وسیعی دارد و شامل قواعد و سازمان­هایی است که غرض از وضع و ایجاد آن، حفظ منافع عمومی و تامین حسن جریان امور عمومی است که از آن به قواعد امری تعبیر می­شود. این نوع قواعد هم در حوزه حقوق عمومی و هم حقوق خصوصی یافت می­ شود.

نباید تصور کرد که نظم عمومی دارای مفاهیم و مبانی گوناگون است. زیرا در تمام مواردی که به نظم عمومی استناد می­شود، مقصود این است که چون اجرای قاعده­ای با مصالح عالی دولت و منافع جامعه ملازمه دارد، بر قراردادها حکومت می­کند (۴).

در تعیین قواعد نظم عمومی، هر کشور در چارچوب مصالح و منافع جامعه خود اقدام می­کند. کشورها در این خصوص از آزادی عمل برخوردارند. این حق کشورها نیز از سوی مراجع بین­المللی به رسمت شناخته شده است. دیوان دادگستری اروپا با بیان اینکه نظم عمومی مفهومی سرزمینی دارد، اعلام می ­دارد که کشورهای عضو جامعه اروپا مسئولیت منحصر به فرد را در تعریف نظم عمومی خود دارند. بر این اساس دیوان تصدیق می­کند که کشورهای عضو می­توانند مفهوم نظم عمومی خود را نیز تغییر دهند (۵).

از آنجا که قوانین مربوط به نظم عمومی، اصل آزادی اراده و آزادی قراردادی را محدود می­سازند، در قلمرو حقوق خصوصی اعتبار دارند. بنابراین اگر چه بالاترین محل تجلی نظم عمومی، حقوق عمومی و به ویژه حقوق کیفری است، اما با توجه به اینکه در قلمرو حقوق عمومی، اصل آزادی قراردادی (۶) جایگاهی ندارد و در حقوق خصوصی است که آزادی قراردادی مطرح می­شود، بیشترین مباحث نظم عمومی در حقوق داخلی، در این حوزه جریان دارد. محدودیت آزادی قراردادی هم ضرورتی اجتماعی و سیاسی است، زیرا حافظ منافع اساسی و بنیان­های لازم هر اجتماع است (۷) و هم ضرورتی منطقی، زیرا مانع از آن می­ شود که اشخاص به میل خود در نظام حقوقی اخلال کنند.

بنابراین کارکرد نظم عمومی در حقوق داخلی آن است که قراردادهای خصوصی مغایر با آن را باطل کند و در حوزه حقوق بین الملل خصوصی، مانع اجرای قانون خارجی یا احکام صادره از دادگاه ­های خارجی شود (۸).

منابع مهم نظم عمومی عبارتند از: اخلاق حسنه، رویه قضایی، عرف و عادات، احساسات عمومی و اراده حاکمیت. اراده حکومت عموماً از طریق وضع مقررات مدون، برای تابعان آن الزاماتی را پیش بینی می­کند. اخلاق حسنه، مجموعه قواعد اخلاقی را در برمی­گیرد که تنها ضمانت اجرای آن، وجدان است. این قواعد عموماً ریشه در مذهب دارند. عرف نیز مجموعه قواعدی را در بر می­گیرد که از وجدان عمومی ناشی شده و بدون دخالت قانونگذار در جامعه مرسوم است (۹).

ارجاعات:

۱-      جعفری لنگرودی، محمد جعفر. مبسوط در ترمینولوژی حقوق. جلد پنجم. تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش؛۱۳۸۷٫ ص ۳۶۵۳٫

۲-      کاتوزیان، ناصر. فلسفه حقوق. تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار،۱۳۸۷٫ ص ۵۲٫

۳-      ابدالی، مهرداد و تفرشی، محمد عیسی. بررسی قراردادهای نامشروع (مغایر نظم عمومی) در حقوق فرانسه، انگلیس و ایران. مجله مدرس علوم انسانی، شماره ۳۷؛۱۳۸۳٫ ص ۳٫

۴-      حدادی، مهدی. مقایسه مفهوم و کارکرد نظم عمومی در نظام حقوق بین الملل با نظام های حقوقی ملی. فصلنامه حقوق خصوصی، سال هفتم، شماره شانزدهم؛۱۳۸۹٫ صص ۱۸۴-۱۵۷٫

۵- Orakhrlashvili, A. Peremptory norms in international law. Oxford university press;2008

۶-  Zemanek, Karl. New trends in the enforcement of Erga Omnes Obligation. Max plank UNYB,2000

۷-  Ragazzi, M. the concept of international Erga Omnes. Oxford Clarendon;2000

۸-  Meron, T. on a hierarchy of international human rights. Ajil, vol 80; 2006

۹-  مقیمی، مهدی. دام گستری در کشف جرم. فصلنامه دانش انتظامی، سال نهم، شماره سوم؛۱۳۸۶٫ صص ۱۶۷-۱۴۸٫

هشدارهای پلیس آگاهی به خانمها

هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از وقوع جرایم خشن علیه افراد بانوان:

-خانمها سعی نمایند در هنگام تردد از تاکسی و آژانس استفاده نموده و از سوار شدن با خودروهای عبوری حتی المقدور بویژه زمان تاریکی هوا و ساعات خلوت و نقاط کم تردد پرهیز شود.
-در صورتیکه راننده وسیله نقلیه ای که با آن سوار هستید قصد انحراف مسیر را داشت ، ابتدا از راننده درخواست توقف و در صورت خودداری وی ، سعی در توقف خودرو و کمک خواستن از عابرین و مردم نمایید.
-از دادن شماره تلفن همراه و تماس خود به دیگران ، بدون ضرورت خود داری نمایید.
-از ورود به منازل و اماکنی که تنها یک یا دو نفر جوان غریبه در آنجا هستند ، خانمها حتی المقدور خودداری نمایید.
-در هنگام بروز مشکل ، شماره پلاک و مشخصات خودرو و راننده راحتی المقدور یاداشت یا بخاطر بسپارند.
-پس از وقوع جرم احتمالی و یا در هنگام مشاهده موارد مشکوک  با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ تماس حاصل شود.

*هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از وقوع سرقت طلاجات همراه کودکان:

-با توجه به وصول گزارش وقوع چندین فقره سرقت طلاجات کودکان در مدارس و یا در کوچه ها و محل های خلوت با روش اغفال توسط سارقین  در تعطیلات نوروز سال گذشته ، تاکید می شود شهروندان و مسافرین نوروزی از پوشش طلاجات به ویژه گوشواره و دستبند و گردن بند به همراه کودکان خود جدا خودداری و پرهیز نمایند.

*هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از وقوع کیف قاپی:

ـ هنگام  حمل کیف حتی المقدور از پیاده رو حرکت کنید و کیف را حائل میان خود و دیوار قرار دهید.
ـ از به نمایش در آوردن پول خود در عابر عمومی و مراکز خرید خودداری کنید.
ـ در هر حال مراقب موتورسوارانی که اطراف شما هستند باشید.
ـ هنگام عبور از عرض خیابان و یا خیابانهای خلوت ، مراقب افراد کیف قاپ باشید زیرا بیشترین کیف قاپی در این زمان اتفاق می افتد.
ـ  چنانچه از کارت های اعتباری استفاده می نمایید رمز آن را بخاطر بسپارید. از یادداشت نمودن و قرار دادن در کیف خودداری نمایند چون سارقین با دستیابی به رمز آسانتر موفق به برداشت وجه نقد شما می شوند.
ـ چنانچه مدارک و اسناد ملکی و شخصی و هویتی را در کیف دستی حمل و جابجایی می نمایید در نگهداری آن مراقبت بیشتری معمول گردد چون در صورت سرقت ، احتمال سوء استفاده از سوی سارقین و افراد ناباب متصور است.
ـ چنانچه وجه نقد بالایی از بانکها و مراکز تجاری برداشت می نمایید سعی شود در جابجایی از خودروهای عمومی و تاکسی استفاده و سعی شود از سوار شدن در خودروهای شخصی پرهیز ستا در کمین سارقین نیافتید.
ـ چنانچه از گوشی همراه استفاده می نمایید و احتمالاً در کیف شما باشد سعی شود از ثبت تصاویر شخصی در حافظه گوشی همراه پرهیز تا مورد سوء استفاده سارقین و افراد ناباب قرار نگیرد.

*هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از وقوع سرقت منزل:

ـ قبل از عزیمت به مسافرت از محکم و سالم بودن قفلها و نرده های حفاظ نورگیرها ، جاکولری و درب ورودی به منزل اطمینان حاصل گردد.
ـ قبل از ترک منزل در صورت امکان جهت سرکشی کلید منزل را به فردی امین و مطمئن بسپارید.
ـ از نگهداری اشیاء گرانبها ، قیمتی ، طلا و جواهر در منزل پرهیز گردد.
ـ در صورتیکه در یک خیابان چندین منزل خالی از سکنه می گردد کلانتری را در جریان قرار دهید تا  کنترل و مواظبت بیشتری اعمال گردد.
ـ مشخصات و شماره سریال اموال از جمله لوازم خانگی ، لوازم صوتی و تصویری ، فرش ، اشیاء قیمتی و طلاجات را به صورت دقیق یادداشت در جایی مطمئن مخفی و نگهداری نمایید.
ـ در صورت نگهداری اموال قیمتی و با ارزش و طلا و جواهر و فرشهای نفیس حتماً از آن عکس تهیه تا در صورت سرقت جهت ردیابی و کشف اموال به پلیس آگاهی ارائه شود.

چه مواردی را بررسی کنیم تا خرید آنلاین مطمئنی داشته باشیم؟

اکثر افراد این روزها خرید آنلاین را به دلیل سهولت انجام، ترجیح می دهند تا بتوانند در کمترین زمان ممکن بدون دردسر و گاهی حتی بات قیمتی کمتر، خرید انجام دهند. اما اگر در حین خرید موارد امنیتی را رعایت نکنیم ممکن است با دردسر هایی روبرو شویم که شاید قید خرید اینترنتی را برای همیشه بزنند.
اکثر افراد این روزها خرید آنلاین را به دلیل سهولت انجام، ترجیح می دهند تا بتوانند در کمترین زمان ممکن بدون دردسر و گاهی حتی بات قیمتی کمتر، خرید انجام دهند. اما اگر در حین خرید موارد امنیتی را رعایت نکنیم ممکن است با دردسر هایی روبرو شویم که شاید قید خرید اینترنتی را برای همیشه بزنند. در این مقاله، مواردی را که در مورد خرید های آنلاین باید بررسی کنیم، آورده شده است که این موارد به شرح زیر است:
•    حتما وب سایت فروشگاه را قبل از انجام خرید از جهات زیر بررسی کنید:
۱ . در قسمت تماس با ما، حتما آدرس و اطلاعات تماس از فروشگاه موجود باشد.
۲ . امکان مراتجعه حضوری برای خریدار وجود داشته باشد.
۳ . فروشگاه دارای نماد اعتماد الکترونیکی ( اینماد) باشد.
۴ . آدرس سایت فروشگاه دارای گواهی SSL باشد.
۵ . سیاست ها و روند های بازگشت کالا که عموما بین ۴ تا ۷ روز در نظر گرفته می شود، برای خریدار وجود داشته باشد تا در صورتی که خریدار از خرید منصرف شد، بتواند کالا را بازگرداند.
۶ . حتما محصولات ارائه شده دارای گارانتی و یا خدمات پس از فروش باشد و کالاها اصل باشند.
۷ . حتما اطلاعات کامل و عکس از محصول مورد خرید در سایت وجود داشته باشد.
۸ . حتما فاکتور خرید برای خریداربا مهر و سربرگ شرکت ارسال شود.
۹ . امکان ارسال محصول و دریافت وجه درب منزل نیز علاوه بر پرداخت الکترونیکی وجود داشته باشد.

•    حتما کامپیوتر یا تبلت یا هر وسیله دیگری که از آن برای انجام خرید اینترنتی استفاده می کنید، دارای آنتی ویروس به روز باشد:
آنتی ویروس مناسب و به روز می تواند شما را از گزند انواع تروجان و ویروس و کی لاگر های خطرناک، در امان نگه دارد.

•    کامپیوتر و شبکه وای فای خود را به رمز عبور قوی مجهز کنید:
اولین لایه امنیتی در برابر کلاهبرداران ، داشتن رمز عبور قوی برای سیستم های شخصی است.

•    قیمت و اصالت کالا را قبل از خرید بررسی کنید:
حتما قبل از اینکه خرید خود را نهایی کنید، کالای مد نظر خود را از جهات مختلفی چون اصالت، قیمت، خدمات و … بررسی و با فروشگاه های دیگر مقایسه کنید تا مبادا متضرر شوید.

•    هرگز از کامپیوتر ها و شبکه های عمومی برای انجام خرید اینترنتی استفاده نکنید:
شبکه های عمومی نسبت به شبکه اینترنت شخصی شما به مراتب نا امن تر است . بنابراین از شبکه های عمومی فقط برای گشت و گذار و سرگرمی و تحقیق در اینترنت استفاده کنید و هرگز از آنها برای انجام تراکنش های مالی استفاده نکنید.

•    حتما آدرس سایت مربوطه را خودتان تایپ کنید و از لینک های موجود داخل ایمیل و … استفاده نکنید.

در انتها لازم به ذکر است که فروشگاه‌های اینترنتی قانونی و مورد اطمینانمعمولا، قبل از ارسال کالا و بعد از انجام خرید، مورد خرید را به شما از طریق اس ام اس یا ایمیل گزارش می دهند و از شما تاییدیه خواهند گرفت.

چگونه بر استفاده کودکان از رسانه‌ها نظارت کنیم؟

​پنج سال اول زندگی نقش مهمی‌در تمام زندگی دارد. برخی اعتقاد دارند شخصیت اصلی هر فرد تا پنج سالگی شکل می‌گیرد و رسانه در شکل‌گیری این شخصیت به اندازه شش هزار ساعت نقش دارد. خانواده ها با مدیریت زمان فرزندان خود در این برهه می توانند، آنها را از آثار مضر رسانه ها تا حدود زیادی دور نگهدارند.
برخی از آمارها می‌گویند تا زمانی که کودک به پنج سالگی برسد، حدود شش هزار ساعت برنامه تلویزیونی مشاهده می‌کند. یک کودک پنج ساله، تجربه شش هزار ساعته از رسانه دارد و در این تجربه، والدین سهم عمده‌ای دارند. آنها تعیین می‌کنند کودکان چه ببینند. یک برنامه‌ریزی مناسب می‌تواند این تجربه را بسیار غنی و پربار کند.

پنج سال اول زندگی نقش مهمی‌در تمام زندگی دارد. برخی اعتقاد دارند شخصیت اصلی هر فرد تا پنج سالگی شکل می‌گیرد و رسانه در شکل‌گیری این شخصیت به اندازه شش هزار ساعت نقش دارد.
ضعف خلاقیت و تخیل

سرعت تغییر تصاویر در تلویزیون بالاست. به طور میانگین در هر ۵/۳ ثانیه یک تصویر جایگزین تصویر قبلی می‌شود یعنی کودک در هر ساعت حدود هزار تصویر را مشاهده می‌کند. هر چند هفته یک بار هم نمایش‌های تازه جای نمایش‌های قدیمی‌ را می‌گیرد. ورود این همه تصویر می‌تواند زمینه فکر کردن، خلاقیت و تفکر را بگیرد.

کودکان را کوچک نشماریم

متاسفانه چیزی که باعث شده از این دوران طلایی خوب استفاده نشود، این است که فکر می‌کنیم “آنها بچه‌اند و نمی‌فهمند.” این یک اشتباه رایج است. آنها بچه هستند اما خوب می‌فهمند. کودکان از یک سالگی با تلویزیون ارتباط برقرار می‌کنند و به تماشای آن می‌پردازند. ارتباط برقرار کردن یعنی درک کردن و فهمیدن. نمی‌شود کسی با چیزی ارتباط برقرار کند اما چیزی از این ارتباط نفهمد.

به کودکان به عنوان مخاطب نگاه کنیم، مخاطبی که فقط تماشا نمی‌کند بلکه مشغول درک پیام‌هایی از تلویزیون است. هر گاه احساس کردیم او با تلویزیون ارتباط برقرار کرده، بدانیم که مشغول یادگیری است. کودکان از حدود یک سالگی مطالعه تلویزیون را آغاز می‌کنند.

کودک از روز تولد می‌تواند خاطراتی را ضبط کند. بخش زیادی از حافظه کودکان را رسانه پر می‌کند. این بسیار مهم است که والدین، او را از کودکی در معرض چه پیام‌هایی قرار می‌دهند. هر برنامه‌ای که ما تماشا کنیم، کودکان آن را ضبط می‌کنند. باید هنگام تماشای برنامه ملاحظه مخاطبان کوچک را هم بکنیم.

کودکان در حالی که چیزهایی از تلویزیون می‌فهمند، چیزهایی را هم نمی‌فهمند و نیاز به آموزش دارند. برخی تحقیقات نشان می‌دهد بسیاری از کودکان حتی تا سن هشت سالگی از نیت‌های اقتصادی تبلیغ‌کنندگان تلویزیونی آگاه نیستند.

چند نکته درباره کودک و رسانه

۱- همراهی با کودکان در تماشای تلویزیون بسیار مهم است. همان طور که آنها را در پارک و شهر بازی همراهی می‌کنیم، خوب است در تماشای برنامه کودک هم آنها را همراهی کنیم. این همراهی می‌تواند زمینه‌ای برای ایجاد صمیمیت بیشتر میان مادر و کودک را فراهم آورد.

۲- گفتگو با کودکان در مورد برنامه‌ای که دیده اند، برای بالا بردن درک آنها بسیار مفید است. برای آموزش رسانه حتما لازم نیست کودکان پشت میز بنشینند و معلمی‌ به طور رسمی‌ به آنها آموزش دهد. یک گفتگوی ساده در مورد فیلمی‌ که با هم دیده‌ایم، می‌تواند بسیار مفید باشد.

۳- در مورد آثار زیان‌بار برنامه‌های خشونت‌آمیز یا تبلیغات تلویزیونی با آنها گفتگو کنیم. در مورد نیات سازندگان این تبلیغات گفتگو کنیم.

۴- از کودک بخواهیم قصه‌ای را که دیده، دوباره تعریف کند. ببینیم چه مقدار ارتباط میان اجزای داستان را درک کرده است. سوالاتی را طرح کنیم و از او جوابش را بخواهیم. سوالاتی از قبیل:

– در این فیلم مادر چگونه زنی بود؟ او چگونه نمایش داده شده بود؟ چه ویژگی‌هایی داشت؟

– پدر در این فیلم چگونه بود؟ چه ویژگی‌هایی داشت؟

– برادر و خواهر چطور بودند؟

– اوج این داستان کجا بود؟

– این داستان چه مشکلی را طرح کرد؟

– مشکل چگونه حل شد؟

– بهترین شخصیت این فیلم که بود؟

– کدام شخصیت‌ها با هم مبارزه می‌کردند یا مقابل هم بودند؟

– مضمون و محتوای این فیلم چه بود؟ می‌خواست چه بگوید؟

– سرعت فیلم چطور بود؟

۵- معرفی برنامه‌های خوب. با مروری بر برنامه‌های تلویزیونی، برنامه‌های خوبی را که برای وی مفید باشد، معرفی کنیم.

۶- سعی کنیم کودک طیف متنوعی از برنامه‌ها را تماشا کند. برنامه‌هایی مانند فیلم داستانی، انیمیشن، مستند و آموزشی. اجازه ندهیم تمام برنامه‌هایی که می‌بیند، در چند فیلم و سریال خلاصه شود.

۷- داشتن برنامه‌ای برای تماشای تلویزیون. مشخص باشد که در روز قرار است چند ساعت تلویزیون ببیند. داشتن یک برنامه کمک زیادی به استفاده خوب از تلویزیون می‌کند. این برنامه می‌تواند خیلی ساده و شفاف باشد و لازم نیست خیلی سنگین و پیچیده باشد. مثلا بگوییم در روز می‌تواند حداکثر سه ساعت تلویزیون ببیند، یا اینکه در کنار تماشای یک ساعت فیلم، ده دقیقه هم برنامه مستند ببیند.

۸- معرفی بازی‌ها و سرگرمی‌هایی که می‌توانند در کنار تلویزیون، تفریحی مناسب باشند. کودکان علاوه بر تماشای تلویزیون، به بازی، سرگرمی و ورزش نیاز دارند. مصرف رسانه‌ای نباید به گونه‌ای باشدکه جای ورزش و بازی‌های کودکانه را بگیرد.

۹- هنگام صرف غذا بهتر است که تلویزیون خاموش باشد.

۱۰- بدترین زمانی که می‌شود کودک را از استفاده از وسایلی مانند اینترنت و تلویزیون و بازی‌های رایانه‌ای باز داشت، زمانی است که او مشغول استفاده است؛ باید توجه داشت در این زمان، با او برخورد نشود.

۱۱- اصول استفاده از اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و موبایل باید به فرزند آموزش داده شود و والدین باید زمان استفاده از آن را در نظر بگیرند.

۱۲- درباره حضور افرادی که در اینترنت به دنبال سوء‌استفاده از کودکان هستند، به کودکان تذکر داده شود. این افراد به شکارچیان اینترنتی معروفند و به شدت به دنبال ایجاد اختلاف و شکاف میان کودکان و والدین هستند.

۱۳- بر اهمیت حفظ حریم خصوصی و نقش آن در سلامت روانی تاکید شود.

۱۴- زمانی که کسی تلویزیون تماشا نمی‌کند، آن را خاموش کنید. این موضوع را به فرزندتان نیز بیاموزید. بدین ترتیب آنها فرا می‌گیرند که تلویزیون هم مثل هر وسیله‌ای تنها در مواقع لزوم باید روشن باشد؛ زیرا کار کردن بی‌وقفه آن می‌تواند مانع از فعالیت‌هایی نظیر گفتگو، مطالعه، انجام تکالیف، خواب و… باشد.

۱۵- از آنچه کودک شما در تلویزیون می‌بیند باخبر باشید. بچه‌ها هرچه کوچک‌تر باشند، تاثیرپذیرتر و در ارزیابی ارزش‌های مخالف خانواده و جامعه کم‌تجربه‌ترند. به علاوه از آنجا که تاثیرپذیری عاطفی بچه‌ها زیاد است و گاه متوجه مرز میان تخیل و واقعیت نیستند، دیدن بعضی برنامه‌ها می‌تواند حتی به اختلال منجر شود.

۱۶- تلویزیون را خارج از اتاق خواب کودکان قرار دهید. وقتی کودکان در اتاق خود آن را تماشا می‌کنند، زیر نظر گرفتن آنچه تماشا می‌کنند، مشکل است. وجود یک دستگاه تلویزیون در اتاق کودکان مانع مشارکت آنان در فعالیت‌های خانوادگی بوده و باعث می‌شود آنها زمانی را که باید صرف فعالیت‌های فکری و جسمی‌دیگر (مانند مطالعه، درس خواندن و خواب) بکنند، صرف تماشای تلویزیون کنند.

۱۷- تلویزیون را در نقطه مرکزی اتاق قرار ندهید. نگذارید تلویزیون مرکز توجه فرزندان شما بشود. تحقیقات نشان داده اگر تلویزیون در بهترین نقطه اتاق نباشد، افراد کمتر تلویزیون تماشا می‌کنند.

۱۸- برنامه‌های خوب را تشویق کنید. نظرتان را در مورد شبکه‌های تلویزیونی، ایستگاه‌های رادیویی و آگهی‌ها بیان کنید. به بچه‌ها بگویید کدام‌ها را دوست دارید و کدام‌ها را دوست ندارید. تحقیقات نشان داده ترجیحات و عادات والدین در تماشای تلویزیون و جهت‌گیری ایشان نسبت به تلویزیون، شیوه تماشای تلویزیون فرزندان حتی خردسالان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

محدودیت استفاده از تلفن همراه در محیط کار

محدودیت استفاده از تلفن همراه در محیط کار

برخی افراد کارمند، تمایل دارند از تلفن همراه خود در محیط کار استفاده کنند و اتصال به شبکه اینترنت از طریق دستگاه های موبایل شخصی که گاهی امن و مورد اطمینان نیست، خالی از مشکل نمی باشد. برخی افراد کارمند، تمایل دارند از تلفن همراه خود در محیط کار استفاده کنند و اتصال به شبکه اینترنت از طریق دستگاه های موبایل شخصی که گاهی امن و مورد اطمینان نیست، خالی از مشکل نمی باشد.
چرا که بسیاری از گوشی های هوشمند نتوانسته اند دستگاه های امنی باشند و کمتر از یک پنجم آنها، ضد تروجان هستند و تنها نیمی از آنها از رمزگذاری استفاده می کنند.شکل زیر تعدادی از دستگاه های غیر pc را که در سال ۲۰۱۱ به فروش رسیده بررسی می کند:اکثر شرکت ها به کارمندان اجازه نمی دهد که از دستگاه های خود در محیط کار استفاده کنند. چرا که در دنیای کسب و کار امروز، سرعت و دقت در جمع آوری داده ها باعث افزایش کیفیت اطلاعات تولید شده و پایین آمدن زمان تولید اطلاعات می شود و همین امر می تواند در سازمان ها به عنوان مزیت رقابتی مطرح شود.

بنابراین سازمان باید بتواند نحوه دسترسی کارکنان خود را به سیستم های سازمان محدود کند تا اطلاعات سازمان در امان بماند. چرا که گاهی با به خطر افتادن اطلاعات، حریم شخصی مشتریان و اطلاعات آنها در ریسک قرار می گیرد که مساله ای بسیار مهم برای سازمان است.

با این تفاسیر، BYOD سعی دارد تا چالش های موجود برای استفاده از موبایل در سازمان را کاهش دهد .

BYOD به این معناست که سازمان از دستگاه های مجهز به سیستم عامل های window mobile,android, ios,… پشتیبانی کند و این پشتیبانی به گونه ای باشد که امنیت اطلاعات نیز تامین شود.

نکات امنیتی برای کاهش ریسک های

BYOD 1 . استفاده از کنترل کننده های دسترسی محافظت شده به رمز های عبور

۲ . استفاده از نرم افزار های مدیریت دستگاه های همراه اول

۳ . کنترل دسترسی به اپلیکیشن ها و سطوح دسترسی

۴ . پرهیز از اپلیکیشن های رایگان که خطرناک هستند.

۵ . تهیه BACK UP منظم و همیشگی

۶ . به روز رسانی اپلیکیشن ها و سطوح دسترسی کاربران

۷ . کنترل کردن امنیت شبکه های بیسیم

۸ . آموزش به کاربران در رابطه با حفظ امنیت داده ها و اطلاعات حساس

۹ . پرهیز از نگهداری اطلاعات مالی بر روی دستگاه

۱۰ . نصب انواع ضد تروجان های مفید بر روی دستگاه های موبایل کارمندان اما در انتهای تمام این موارد پرداختن به ترفند های مهندسی اجتماعی نیز باید مد نظر مدیران شرکت ها قرار گیرد و باید به کارمندان در مورد ترفندهای مهندسی اجتماعی که یکی از مهم ترین عوامل افشای اطلاعات است، آموزش داده شود.